Çimento

Çevre ve insan sağlığına dikkat etmesi gereken üretim tesislerinden birisi de çimento fabrikalarıdır. Çimento fabrikalarının, ÇED raporu alabilmesi ve faaliyete geçmesinin en önemli şartı çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmadan üretim yapmasından geçmektedir. Bunun için, uluslararası standartlarca belirlenmiş normlara göre fabrikanın kurulması gerekmektedir.

Yamanlar, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği 4 çimento fabrikasının konveyör hattı imalat ve montajı, bunlara bağlı her türlü izolasyon, boya, iskele gibi işlerinde ve her bir birimin montaj ve de-montajındaki tecrübesiyle uluslararası ün yapmıştır.

Çimento Projeleri